سلام و درود بر یاران مهدی 

 کتاب شهید شامل بخشی از سوال و جواب هاست که ایشان در طول زندگی خویش این گونه پاسخ داده اند:

سوال: انسان از چه گناهی دوزخی می شود؟

جواب:

-ثروتمند از هوای نفس

-عالم به واسطه ی حسد

-تجار به واسطه ی خیانت و دروغ

-صوفی از بدعت

-لا ابالی از تنبلی

-رعیت از خیانت

-فقیر از کم صبری

                                 برگرفته از کتاب شهید طاهریان- صفحه ی 223

 نظرات دیدگاه شما