سفارش تبلیغ
صبا ویژن
درباره
شهید علی طاهریان[0]

شهید شاعر حاج علی آقا طاهریان در سال 1295 در شهرستان سمنان چشم به جهان گشود و در آذرماه سال 1360 در عملیات آزاد سازی بستان به فیض شهادت نائل گشت. مزار مطهر ایشان در گلزار شهدای امامزاده یحیی سمنان می باشد. شایان ذکر است ایشان مسن ترین شهید سمنان و از پرچمداران دوران دفاع مقدس می باشد.
ویرایش
منوی اصلی
مطالب پیشین
آرشیو مطالب
صفحات اختصاصی
پخش زنده حرم ها
پخش زنده حرم
امکانات دیگر
آمار و اطلاعات

بازدید امروز : 35
بازدید دیروز : 30
کل بازدید : 28789
تعداد کل یاد داشت ها : 97
آخرین بازدید : 99/7/10    ساعت : 4:49 ع
از سخنان محمد (ص)-3
پنج شنبه 98/1/29

                             از سخنان محمد (ص)-3  

ارجمندی یا توانگر گشت خوار                    عالمی در نزد جاهل رحمت آر

بی نوا گشتی اگر در روزگار                       شو جدا بر شهرِ دیگر کن قرار

بدترین مَرد است دانم در جهان                  خوار و بی مقدار خوانَد دیگران

آنچه شد در نزد حق زان دل سپار               مالِ مردم را به مردم واگذار

از همه زاهدتر آمد ای همام                      که کند پرهیز از مالِ حرام

از همه باشد سخی تر آن کسی               که زکوة مالِ خود داده بسی

روزیت اَر تنگ گردد در جهان                      صدقه ده روزی رسد از آسمان

می نِهی بنیاد چیزِ نیک گَر                        تا به آخر در رسان ای نیک فر

سَر مَپیچ از عارفانِ نیک خو                       که پشیمان گردی ای مردِ نکو

از گُنه باشد عقوبت پیشتر                        که کنی کفرانِ نعمت بیشتر

شد قوی تر از همه هنگامِ خشم                لب فرو بست وزان پوشید چشم

بُردباران را شناس اندر جهان                      در توانایی گذشت از دشمنان

هر که خوشخو شد شبیه آید به من            خُلقِ نیکو طینتش باشد زِ من

گویمت باشد اشدّ، اندر جهاد                     وآنکه در توبه گنه یک سو نهاد

شد دلیر آنکه جلو گیرد هوس                     نی به میدان سر زِ تن کرده جدا

عابد آن باشد که او اندر جهان                    از فرائض سر نپیچد هر زمان

رتبه ی نیکوترین روزِ شمار                         هست قرآن خوان و هم شب زنده دار

نفسِ سرکش را نمایی گر مهار                   تو به جنات نعیم گیری قرار

دانش آموزید اَر چین است و هند                 تا که سود هر دو دارینت دهند

هست دانشمند آنکس در جهان                  جمع کرده دانشش با دیگران

گَر زِ روزی مرد بنماید قرار                           روزیَش در پی درآید سایه وار

شکر مردم اَر تو ننمایی ادا                         شُکرِ خالق را نیاوردی به جا...

 

                                                            دیوان شهید-صفحات 110 و 111         

 نظرات دیدگاه شما   
      

                              از سخنان محمد (ص)-2

نیست بر مومن طلب کردن روا                    بهرِ تاوان یا که فقرش در قضا

اهلِ جنّت می شتابند بهرِ نیک                   اهل دوزخ بر خدا آرند شریک

فقر و رنجوری مُردن گر نبُود                         آدمی طغیان نمودی ای ودود

خود پسندی از گنه بدتر بوَد                        مشورت در کارها نیکو شود

تو زنِ دیوانه را دایه مگیر                            ضایع گردد طفلِ تو از بهرِ شیر

اَر تو را دعوت نماید کس برو                       کن عیادت بر مریض ای نیک رو

هر که را خُلقِ نِکو شد در جهان                  دارد ایمان و به است از دیگران

دوست دارد حق طعامی را که آن                دست های دیگران باشد در آن

آنکه از نادان گریزد در جهان                        هست دانشمند و به از دیگران

شادی مومن چو شد حبِّ خدا                    باش نیکو نیز بر خلقِ خدا

گفت پیغمبر بوَد محبوبم آن                        شد نماز و عطر و زن اندر جهان

بدگمانی باشدت از خوی زشت                  باب ها سد گرددت اندر بهشت

شد عمل خالص تو را اندک بس است          مرد نیکو را بوَد جا در بهشت

نطفه ی خود را بده جایی قرار                     عفت نیکش بوَد نیکو شعار

گر گنه کردی نما اعمال خوب                      زان نماید پاک همچون آب جوب

فال بد آید تو را جانا به پیش                       درگذر زان بد نمی آید به پیش

بر برادر گر خطر آید به پیش                        کن تو آگاهش نگردد دل پریش

کن چرا در بوستان اندر بهشت                   چیست مجلس های نیک ای خوش سرشت

با فروتن شو فروتن در دیار                          بهرِ گردنکش تکبر کن شعار

حال سلطان گر بگردد در دیار                      مردمش در پیروی آرند شعار

در پیِ کار اَر رَوی جان پدر                           برگزین از نیک و از بد درگذر

رحمت آور بهرِ مردم در زمین                       تا رسد رحمتِ رب العالمین...

                           

                                                            دیوان شهید-صفحه 109

 نظرات دیدگاه شما